Norske Landbrukstenester

Ny utlendingslov 01.01.2010 – Presisering

Den nye utlendingsloven og -forskriften trådde i kraft 1. januar 2010. Den er en forenkling og gjør det lett for EØS-borgere å komme i arbeid i Norge. Vi synest likevel at det er viktig at landbrukstjenestene/avløserlagene har alt i orden FØR de settes i arbeid. Derfor har vi laget en liten «bruksanvisning» som forhåpentligvis kan være til hjelp.


Informasjon frå UDI

EØS-borgere skal forhåndsregistrere på nettet, https://selfservice.udi.no/ deretter møte opp personlig hos politiet for å vise frem pass/id og dokumentasjon på opphold (arbeid).

Dere kan fortsatt bruke ansettelsesbevis, GP 7116 for å dokumentere arbeid.
Søknadsskjemaet, GP 7121 er til arbeidstakere fra Romania og Bulgaria som
fortsatt må ha en oppholdstillatelse ved første gangs søknad.

» Ny utlendingslov 2010