Norske Landbrukstenester

Nye forsikringar

Norske Landbrukstenester skal i drøftingar med forsikringspartane våre angåande nye forsikringstypar. Det vi tenker på då er forsikringar som tilsette og medlem kan dra nytte av privat. T.d. «tingforsikring», helseforsikring, reiseforsikring o.l.


For å finna ut kva som er dei mest aktuelle forsikringane, ber vi dykk om å fylle ut skjema (sjå nederst i dokument) og sende forslag til oss. Møtet finn stad i Bergen 3. september og det er fint om de kan sende skjema i litt god tid før denne datoen.

Fint om de informerer tilsette og medlem om dette og, sidan dette er mest retta mot dei.

Skjema finn de her