Norske Landbrukstenester

Nye MRSA-regler skal gi bedre smittebeskyttelse

Fra 1. april vil ny forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin bli gjort gjeldene.

Du kan lese forskrifta her.