Norske Landbrukstenester

Nyheitsbrev desember 2019

Juleførebuinga kan være stri og året er snart omme. Vi har lagt ut kalender for 2020. Alt som angår årsavslutting finn du i HMS handboka i Sticos. I følgje Wikipedia er definisjonen på samarbeid at ein arbeider saman for å oppnå felles mål. Det er ein rekursiv prosess som omfattar to eller fleire personar eller organisasjonar. Vidare står det at organisasjonar som samarbeider vanlegvis kan oppnå større fordelar og vinstar i konkurranse om begrensa ressursar.  Vi føler at samarbeidet og samhaldet med våre medlemsbedrifter  har vore positivt og  høgtytande gjennom heile 2019. Vi trur og håpar at det vil fortsetja slik også i 2020. At vi saman fortset å vise engasjement og  arbeider mot felles mål for å skape verdifull tillit eit godt fellesskap!

Takk for 2019! Og hjarteleg velkomen 2020!

Heile nyheitsbrevet finn du her