Norske Landbrukstenester

Nytt diskusjonsfora

På grunn av veldig liten aktivitet på diskusjonsforumet vårt fjerner vi dette. Som erstatning har vi lagt til ein «blogg» der vi legger ut aktuelle tema de kan diskutera og kommentera.


Vi vil og oppmoa dykk til å sende inn tema som de vil ha diskutert så skal vi publisera temaet så snart som råd.