Norske Landbrukstenester

Nytt styre i NLT

Norske Landbrukstenester hadde årsmøte 2.- og 3. april. Her vart blandt anna nytt styre i NLT valt. Klikk deg vidare for oversikt over det nye styret. Vi kjem tilbake med ei fyldigare sak frå årsmøte i neste veke.

NLT-Styret 2014

Det nye styret frå venstre: Ola Mjølhus (3. vara – ny), Ivar Aae (1. vara – ny), Finn-Egil Adolfsen (styremedlem), Harald Lie (styreleiar), Jorulf Refsnes (nestleiar), Marianne Hagen Lie (2. vara – ny), Bodil Mannsverk (styremedlem) og Aud Fossøy (styremedlem – ny)