Norske Landbrukstenester

Olav Jan Snekvik årets avløysar i Møre og Romsdal

Under haustsamlinga til Norske Landbrukstenester på Rica Hell i Stjørdal denne veka var det fire avløysarar som fekk overrekt heideren årets avløysar. Ein av desse var Olav Jan Snekvik frå Indre Nodmøre Landbrukstenester, der styret i Indre Nordmøre Landbruktenester nominerte han tidlegare i år. Sjå kva dei skriv om Olav Jan, som tidlegare er tildelt gullklokke og Norges Vels medalje

NULL