Norske Landbrukstenester

Oppgradering av server

Tirsdag 5. og onsdag 6. mai vil det bli arbeidet med oppgradering av server hos oss. Det som vil bli gjort er installasjone av en server i tillegg til de vi har i dag, for å bedre kapasiteten. I tillegg så vil versjonen av Citrix oppgradres til versjon 5. Denne er vi lovd skal takle skrivere og pålogging bedre enn dagens versjon.


I utgangspunktet skal det ikke bli noen driftsbrudd i forbindelse med oppgraderingen, men uventede problemer kan alltid oppstå. Dersom det er noen som er avhengig av kontinuerlig tilgang disse dagene så ta kontakt slik at vi kan finne en ordning på dette.

Mvh
Norske Landbrukstenester
Frode Alfarnes