Norske Landbrukstenester

Opphør av overgangsordningene for EU8-landene

Overgangsordningane for dei «nye» EU/EØS landa er oppheva med verknad frå 1. mai. Dette vart godkjent i Statsråd 6. mars 2009. Vi gjer merksam på at dette gjeld ikkje Romania og Bulgaria. Dei skal ha dei gamle reglane fram til 2012.


NULL