Norske Landbrukstenester

Optimisme i landbruket

Landbruket har ikke vært plaget av for mye optimisme de siste tiårene. Siden 1970 har to av tre driftsenheter forsvunnet i en bemerkelsesverdig jevn takt. Politikk bestyrt av landbruksministre fra fem ulike partier har ikke hatt synlig virkning på statistikken. Nå står vi imidlertid foran et paradigmeskifte for norsk landbruk. Den innenlandske etterspørselen etter melk og kjøtt er større enn tilbudet. Næringsmiddelindustrien må konkurrere om råvarene.

Les meir