Nyheter

 

NLT på Agrisjå

Til helga er det klart for Agrisjå i Stjørdal. NLT vil vera tilstades med stand i Fagteltet under heile messa. Ta turen innom oss dersom du er der og ta ein prat. Ein konkurranse...

Leasingbil

Norske landbrukstenester har ein avtale med LeasePlan på leasing av bil til medlemslaga. No kan LeasePlan gjennom LeasePlan Go også tilby bil til det enkelte medlem. Går du med tankar om ny bil?

Nye nettsider

Norske Landbrukstenester har no fått nye nettsider. Vi har prøvd å byggja den opp slik at det vert enklast mogleg for deg som brukar å finna fram til informasjonen du jaktar etter.

Medlemskap i Representantskapet

På årsmøte i Norges Bondelag vart det vedteke å ta NLT inn som fullverdig medlem i Norges Bondelag sitt representantskap. Dette er noko vi har arbeida for ei stund og er takksame for plassen...