Nyheter

 

Nye nettsider

Norske Landbrukstenester har no fått nye nettsider. Vi har prøvd å byggja den opp slik at det vert enklast mogleg for deg som brukar å finna fram til informasjonen du jaktar etter.

Medlemskap i Representantskapet

På årsmøte i Norges Bondelag vart det vedteke å ta NLT inn som fullverdig medlem i Norges Bondelag sitt representantskap. Dette er noko vi har arbeida for ei stund og er takksame for plassen...

Mattilsynets kamp mot LA-MRSA

Våren 2013 vart det for første gong oppdaga antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetningar. Mattilsynet har satt igong tiltak mot dette viruset som mennesker kan vera bærar av, og som då kan overføra dette...

Årsmøte i Norske Landbrukstenester

Årsmøte for 2013 i Norske Landbrukstenetster (NLT) vart halde på Quality Airport Hotell på Gardermoen 2. og 3. april 2013.  Frå årsmeldinga går det fram at 2013 har vore eit aktivt år for NLT....

Nytt styre i NLT

Norske Landbrukstenester hadde årsmøte 2.- og 3. april. Her vart blandt anna nytt styre i NLT valt. Klikk deg vidare for oversikt over det nye styret. Vi kjem tilbake med ei fyldigare sak frå...