Nyheter

 

EMR Next 2012

Under tittelen “NEXT 2012» EMR e.V. arrangeres fra 20 til 25 september 2012 et møte med unge bønder i ulike europeiske land i de bayerske alper ved innsjøen Spitzingsee. Målet med arrangementet er å...

Bygdefolkets Studieforbund = Studieforbundet næring og samfunn

Bygdefolkets Studieforbund og Populus studieforbundet folkeopplysning fusjonerte 1.1.2012, og heter nå Studieforbundet næring og samfunn. Studieforbundet næring og samfunn er et offentlig godkjent studieforbund har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes...

1500 søkte på jobb som gardshjelp

Bonde Audun Hatlestad i Viksdalen søkte etter ein person som ville mjølke kyr og måke møk. Det vart byrjinga på ein arbeidssøkjar-storm han aldri hadde førestelt seg.

Enighet i forhandlingene – Jordbruk og gartneri

Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk kom den 15. mai 2012 til enighet i årets forhandlinger om Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene. Oppgjøret befinner seg innenfor den rammen som ble definert gjennom frontfaget