Nyheter

 

Nisjemat gir arbeidsplasser

Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon har ført til 315 nye arbeidsplasser. Men hver av dem har i prinsipp kostet over en million kroner.

Sjelebot i fjøset

Nærkontakt med husdyr kan hjelpe mennesker med psykiske lideler, hevder Bente Berget og Ingeborg Pedersen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås.

Første fjøs med «air condition»

Mens medlemmene av den kommunale landbruksutvalget i Farsund gjorde sin entre i Sørlandets største fjøs på Dyngvoll på Lista onsdag ettermiddag, forlot norske og danske representanter for et dansk firma gården etter at man...

Matsikkerhet og norsk landbruk

De politiske myndigheters fremste oppgave må være å ivareta borgernes sikkerhet, ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt. Jeg knytter dette an til stillingen for norsk landbruk.

Sterke reaksjoner på økt matmoms

Både i Senterpartiet og i Bondelaget var det i går sterke reaksjoner og uro på grunn av budsjettlekkasjen som varslet at matmomsen blir økt fra 13 til 14 prosent.

Staten stopper Landkreditt Bank

Bondeeide Landkreditt Bank har hatt så stor suksess med å tilby billige boliglån også til byfolk, at Finansdepartementets regler snart setter en stopper for nye kunder.