Norske Landbrukstenester

Påmeldte til kurs og haustsamling pr 16. oktober kl 09:00

Av erfaring veit vi at det kan oppstå «feilmelding» når de melder de på kurs eller haustsamling. Difor finn de her oversikt over alle som er påmeldt på kurs og haustsamling både i Stjørdal og Gardermoen. Dersom du har meldt deg på og ikkje finn namnet ditt i oversikten, må du gje oss ein lyd.


Stjørdal:
» Kurs Fullt
» HaustsamlinOppdatert 16. oktober kl. 09:00

Gardermoen:
» Kurs Fullt
» Haustsamling Oppdatert 16. oktober kl. 09:00