Norske Landbrukstenester

Årsmøtet i Norske Landbrukstenester blir i år gjennomført 23. og 24. mars på Quallity Airport Hotel – Gardermoen.

Det er kalla inn 59 utsendingar. Du finner ein oversikt over dine utsendingar i årsmøtepapira som ligg vedlagt.

Ny strategisk plan for 2015 – 2018 skal vedtakast på årsmøtet.

Eventuelle kommentarar vert sendt på e-post til post@n-lt.no.

Årsmøtepapir

Strategisk plan 2015-2018