Norske Landbrukstenester

PediKYR med vinkelsliper

Faary er så forfengelig at hun får pedikyr et par ganger i året. Hermod Soleng ordner klauvene til rundt 1400 dyr årlig rundt på gårdene i hele fylket… med vinkelsliper.

Les alt her