Norske Landbrukstenester

Planlegging av avløserkurs 2013

Planlegger dere å ha avløserkurs neste år? Nå er det tid for å melde inn planene for avløserkurs i 2013. Vedlagt finner dere innmeldingsskjema. Dette fyller dere ut og returnerer til Studieforbundet næring og samfunn (tidligere BSF) senest 20.oktober 2012.


» Innmeldingsskjema finner du her

Innmeldingen kan dere sende til e-post: monica@naeringogsamfunn.no eller lillian@naeringogsamfunn.no
pr post: Studieforbundet næring og samfunn, pb 9388 Grønland, 0135 Oslo, eller
fax: 22 17 99 73.

Studieforbundet næring og samfunn koordinerer søknadene og melder samlet behov til KSL Matmerk innen 1.nov.

Vedlagt finner dere oppdaterte retningslinjer fra KSL Matmerk, inkl Studieforbundet næring og samfunns utdypning av retningslinjene. Les disse nøye!

Dere finner også informasjon og skjema knyttet til avløserkurs på www.naeringogsamfunn.no.

» Fremmøteliste
» Studieplanmal – Avløserkurs
 
Dette ligger under ”avløserkurs” som dere finner ved å velge ”kurs” i øverste menylinje.
Direkte link til området for avløserkurs er:
http://naeringogsamfunn.no/kurs/avloserkurs

Kontaktpersoner for kurs for avløsere/landbruksvikarer er:
· Monica Flatabø : tlf: 22 05 48 34 , epost: monica@naeringogsamfunn.no
· Lilian Ørka: tlf: 22 05 48 32, epost: lillian@naeringogsamfunn.no

Lykke til med ny kurssesong! – og husk innemeldingsfristen 20.oktober!!

Mvh 
Monica Flatabø
Studieforbundet næring og samfunn
(Fusjon av Bygdefolkets Studieforbund og Populus fra 1.1.2012)

Tlf: +47 22054834
Mobil: +47 92292503
Fax: +47 22179973
e-post: monica@naeringogsamfunn.no
Besøksadr: Schweigaardsgate 34F, Oslo, Norway
Postadr: Pb.9388 Grønland, 0135 Oslo, Norway
web: www.naeringogsamfunn.no

Du finner oss på facebook
www.facebook.com/Studieforbundetnearingogsamfunn