Norske Landbrukstenester

Procano overtar virksomheten It4you

IT4you AS er konkurs og under bobehandlingen ble det raskt klart at bobestyrer ikke ville garantere for driften av kundekristiske systemer og tjenester. Procano AS har derfor kommet til enighet med boet og pantehaver Sparebank 1 om å overta alle aktiva og ansatte i selskapet som er relatert til kjernevirksomheten. Dette innebærer også at driften av kundeporteføljen overtas med umiddelbar virkning av Procano AS (www.procano.com) slik at alle avtaler og tjenester løper videre.


NULL