Norske Landbrukstenester

Rammeavtale om kjøp av teletjenester

NLT har inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester med Ventelo, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske Landbrukstenester produkter og teletjenester til markedsledende betingelser.


 
 

Hvert enkelt avløserlag står fritt til å knytte seg til denne avtalen.

Det er ikke noe krav til antall abonnement for å knytte seg til avtalen.

Interne priser vil gjelde mellom alle som er tilknyttet NLT avtalen.

For de lag som har mer enn et mobilabonnement er det muligheter for å velge Mobilt Bedriftsnett.

NB! Om dere er interessert i dette produktet så ta kontakt med Andrè Hellesøy i Ventelo på tlf.: 46 89 50 86 eller e-post andre.hellesoy@ventelo.net

Andrè vil fortløpende ta kontakt med hvert enkelt avløserlag.

Se her for mer informasjon