Norske Landbrukstenester

Rapport frå avløysarlag

Oppdatert rapport for 2012 er no lagt ut. Denne er basert på innrapportering frå medlemslaga. Om laga finn feil eller manglar så send ein epost til frode@n-lt.no for å rette dette.