Rapport frå avløysarlag

Oppdatert rapport for 2012 er no lagt ut. Denne er basert på innrapportering frå medlemslaga. Om laga finn feil eller manglar så send ein epost til frode@n-lt.no for å rette dette.