Rapport frå avløysarlaga

Rapport frå avløysarlaga er laga i eit excel rekneark. Rapporten er no oppdatert og kan lastast ned.

NULL