Norske Landbrukstenester

Rapportering av avløserkurs 2009

Sluttrapport for kurs for avløsere/landbruksvikarer skal sendes BSF senest
2 mnd etter kursslutt. Dette er viktig for at du skal få tildelt
avløsermidler BSF forvalter for KSL Matmerk.
Har du ennå ikke rapporter deres kurs for 2009, ber vi om at du gjør dette
snarest og innen 4.desember.


Sluttrapportering gjøres ved å sende følgende til BSF

  • Kursprogram
  • Fullstendig utfylt og signert rapportskjema
  • Fullstendig utfylt og signert deltakerliste til BSF
  • Dersom du ikke allerede har sendt studieplan for kurset, ber vi om at du også sender oss dette.

Dersom dere av ulike grunner har avlyst forhåndsinnmeldte kurs, vil jeg
gjerne ha beskjed om dette også.

Ta gjerne kontakt om noe er uklart.

Monica Flatabø
studiekonsulent/consultant

Bygdefolkets Studieforbund/Natur og Næring Fjernundersvisning
e-post: monica.flatabo@bsfstudie.no
Tlf: &#4347 22054834
Mobil: &#4347 92292503
Fax: &#4347 22179973
Besøksadr: Schweigaardsgate 34F, Oslo, Norway
Postadr: BSF, Pb.9388 Grønland, 0135 Oslo, Norway
web: www.bsfstudie.no