Norske Landbrukstenester

Rapportering til NLT – framgangsmåte

Kvart år skal medlemslaga sende inn filer til rapportering til NLT. Dette gjeld lønnsdata med frist 31. januar og rekneskapsrapport med frist 30. april.

For å gjere jobben enklare og meir sikker har vi laga eit eige program for å overføra filene til oss. Dette programmet finn du her. Etter installasjon kan du starte programmet frå skrivebordet ditt. Navn på snarveg er RapportNLT.

Du skal legga inn tre opplysninger om laget i programmet; Navnet til laget, epost til laget og kva smtp-server* laget nyttar.

Programmet oversender rekneskapsfil slik den er, men tar vekk alle personopplysningar i LTO-fil før denne vert sendt.

I tillegg vil vi i einskilde høve legga ut spørreskjema på våre nettsider på saker vi ønsker tilbakemelding på frå medlemslaga.

Ein oversikt over kva rapportar som er registrert på ditt lag finn du her

*smtp-server er namnet på den server som din leverandør av internettenester nyttar for at du skal kunne sende utgåande epost.