Norske Landbrukstenester

Rederpenger til landbruket

Rederinæringen er syterne som har maktet å få gjennomslag for mange av sine ønskede rammebetingelser; det står ikke på penger når lobbyapparatet settes i sving. Nå nekter rederne å betale en skattegjeld som er påløpt i flere år. Hvilke andre næringer har vært i nærheten av i det hele tatt en slik problemstilling?

Les meir på nationen.no