Norske Landbrukstenester

Reduserte prisar på forsikring med TrygVesta frå 1.5.2010

Etter ein stor anbodsrunde i vinter har vi ilag med Willis valt å skifte forsikringsselskap. Gjensidige har vert ein god samarbeidspartnar i mange år, men i år var det TrygVesta som kom med det beste tilbodet.
Vi har dermed gleda av å kunngjera at prisen på yrkesskadeforsikringa går ned med 2,5 prosent i dette forsikringsåret. Reduserte prisar vert det og på ulukke fritid og bilforsikringa. Ansvarsforsikringa vert lik som i fjor.


Dermed er det TrygVesta som er vårt forsikringsselskap frå og med 1.5.2010. De som medlemmer vil ikkje merke noko til endringa utanom at de får oppgjersbrev frå TrygVesta og ikkje Gjensidige dersom skaden er skjedd etter 1.5.

Vi vil gjere nokre små endringar på skadeskjema, så hugs å nytte nettet til å laste ned skjema kvar gong de skal melde skade.

Forsikringspapir vert sendt ut til laga så snart som råd, då er det viktig at de ser gjennom og eventuellt utfører endringar.