Norske Landbrukstenester

Regjeringen dropper WTO-løfter

Regjeringen snur i WTO-saken. Alle løfter om vesentlige kutt droppes. – Samlet landbruksstøtte skal opprettholdes, står det i statsbudsjettet.

Regjeringen slipper katten ut av sekken i statsbudsjettet. Her slås det nemlig fast at Norge krever gjennomslag for at landbruksstøtten samlet sett kan opprettholdes – uten noen form for begrensning.

«Regjeringens mål er at det ikke skal settes begrensninger i mulig samlet støtte til norsk landbruk», heter det i Nasjonalbudsjettet.

Les alt her