Regjeringen må tenke nytt

“Forslagene er altfor kosmetiske til å kunne kalles en reform.”


NULL