Norske Landbrukstenester

Regjeringen må tenke nytt

«Forslagene er altfor kosmetiske til å kunne kalles en reform.»


NULL