Helene Jebora Solli Berge

CV`en inneholder hva jeg tidligere har gjort, på grunn av min unge alder har jeg ikke hatt mulighet til å opparbeide noe arbeidserfaring. Som skoleelev ved Sandefjord videregående skole har jeg lang sommerferie, jeg har derfor mye fritid og har lyst til å fylle tiden med å jobbe.

  • Landbruksvikar
  • Oppdatert 3 uker siden

Fo å kontakte denne kandidaten på epost helenejsb04@gmail.com

Kontakt ved å bruke webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook