Edvard Skyberg

jeg har med personlige opplysninger, noen nøkkelord om meg selv, utdanningen min, arbeidserfaringen min en referanse og vitnemålet mitt standpunkt 10. trinn

Ferdigheter

  • bor på gård
  • har førerkort klasse T
  • liker ¨å drive med landbruksrelatert arbeid.

Utdanning

høst 2017-vår 2020

FulførtSmestad ungdomskole

høst 2020- til DD

Elektrolillehammer vgs avd nord

Erfaring

mai 2019- Til DD

gartnerHunderfossen familiepark

  • Landbruksvikar
  • Oppdatert 1 måned siden

Fo å kontakte denne kandidaten på epost edvskyb@gmail.com

Kontakt ved å bruke webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook