Norske Landbrukstenester

Samdriftsbønder vil bryte med Bondelaget

Samdriftsbonde Trond Kristian Refve vil i løpet av våren stifte en konkurrent til Norges Bondelag. Målet er eget forhandlingsmandat for samdriftsbøndene i jordbruksoppgjøret.

Les alt her