Norske Landbrukstenester

Samvirket får støtte hos folket

Samvirkeorganiseringen av landbruket har stor støtte både blant bøndene og folk flest.

Les alt her