Norske Landbrukstenester

Sats meir på velferdsordningane

Bente Dankertsen i Standvik har jobba deltid som avløysar i over 40 år. I dag er ho fast avløyser hos ein mjølkebonde, i tillegg til litt jobb for andre bønder. Ho er utdanna agroteknikar og arbeider som biletkunstnar og salmakar i tillegg til å vera avløysar. Jobben som avløysar er både givande og meiningsfull, meiner Dankertsen.

NULL