Norske Landbrukstenester

Slutt på odelsrett for gutter

Regjeringen vil fjerne bestemmelsen som sikrer gutter bedre odelsrett enn jenter.Idag har gutter født før 1965 odelsrett på gårdsbruk, selv om de har eldre søstre. Nå vil landbruksminister Terje Riis-Johansen ha full likestilling, og dette skal få tilbakevirkende kraft. Lovforslaget vil bli fremmet for Stortinget i løpet av våren.

– Det er på tide å bli ferdige med denne delen av odelsloven, mener Riis-Johansen.

Landbruksdepartementet starter arbeidet med å modernisere odelsloven i disse dager. Ministeren legger ikke skjul på at de vil bygge på mye av det Odelslovutvalget kom med av forslag for nøyaktig tre år siden. Dette utvalget foreslo blant annet:

Les alt her