Norske Landbrukstenester

Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag

Då var jordbruksforhandlingane over for denne gongen. Sluttprotokollen finn du i lenken under. Når det gjeld velferdsordningane har dagsats sjukdom auka med 30 kroner. Elles så er det ingen endringar i forhold til staten sitt tilbod.

Sluttprotokoll