Norske Landbrukstenester

Sluttprotokoll – Jordbruksforhandlingar

Staten og jordbruket vart samde i årets jordbruksforhandlingar 16. mai.

Når det gjelder velferdsordningane så vart Statens tilbod ståande, som skissert her.

I tillegg så vart partane samde om at Landbruksdirektoratet skal utreie konsekvensane av å avvikle samordninga av tilskott ved avløysing ved sjukdom og fødsel mv. mot lønsinntekter, slik at ein likestiller lønsinntekt med andre næringsinntekter.

Sluttprotokoll finner du her.