Norske Landbrukstenester

Smittevern

Godt smittevern er ikke vanskelig, men for at det skal være effektivt, må man vite hvordan man bryter smitteveier. Noen bakterier og virus kan være harmløse for mennesker, men gi alvorlig sykdom hos dyr. Folk kan være symptomfrie smittebærere og ta med dyresykdom fra en besetning til en annen. For å unngå dette, er sentrale hygieneprinsipper viktig.

Ta smittevern på alvor. Under finner du mye informasjon om smittevern. Vi anbefaler også at dere tar en kikk på brosjyren «Smittesikker» som Animalia har produsert på mange språk. Denne bør også distribueres til dine ansatte.