Norske Landbrukstenester

Smittevern

Her finn ein eindel stoff rundt smittevern i landbruket.

Informasjon:
Informasjon om testing og behandling av LA-MRSA hos mennesker
LA-MRSA råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter
MRSA info røktere september 2015
Smittevern og MRSA 21.10.15
MRSA testingsinformasjon
Smittevern – Animalia

Publiserte artiklar på nettstaden:

Nye MRSA-regler skal gi bedre smittebeskyttelse

Fra 1. april vil ny forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin bli gjort gjeldene. Du kan lese forskrifta her.

Smittevern – Smittesikker

Animalia har produsert ein aktuell brosjyre på fleire språk om smittevern. Brosjyren heiter «Smittesikker» og er opplæringsmateriell i smittevern for norske og utenlandske tilsette i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder...

Få lovpålagte krav om MRSA-rutiner

Det stilles få lovpålagte krav til smitterutiner på gårder og til gårdsarbeidere i storfebesetninger, og det er gårdbrukeren selv som plikter å sørge for at smitten ikke inntar fjøset.

Nye anbefalinger fra Mattilsynet

Etter at det vart oppdaga LA-MRSA i ein storfebesetning på Austlandet i haust har Mattilsynet kome med nye anbefalingar i forhold til testing av tilsette. Klikk her og les anbefalingane

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...

Informasjon til medlemslaga

Krav om testing av utanlandske avløysarar for MRSA MRSA er Staphylococcus aureus (”gule stafylokokkar”) som er resistente mot viktige antibiotika. Ein spesiell dyretilpassa variant av bakterien, LA-MRSA, har i mange land etablert seg hos...

Mattilsynets kamp mot LA-MRSA

Våren 2013 vart det for første gong oppdaga antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetningar. Mattilsynet har satt igong tiltak mot dette viruset som mennesker kan vera bærar av, og som då kan overføra dette...