Norske Landbrukstenester

Sosial dumping fortsatt en utfordring

«Alternativet til bruk av billig arbeidskraft er nedleggelser. Det må synliggjøres i samfunnet.»

Les alt her