Norske Landbrukstenester

Statens tilbod – Jordbruksoppgjeret

Staten la i dag fram sitt tilbod i samband med årets jordbruksforhandlingar. Tilbodet har ei ramme på 410 millionar, og skal gje ei auke i inntekta på kr. 9.100,- per årsverk.

Det er ikke tilbod om noko auke i satsane innan velferdsordningane, men det er eit ønske å sjå på følgande;

  • Kravet om 1/2 G i næringsinntekt for å ha rett til tilskott ved sjukdom
  • Avvikling av kravet om at overskott eit år i Landbruksvikarordninga skal motreknast neste år
  • Fjerne grensa på at maks 40.ooo kroner av tilskott per årsverk til Landbruksvikarordninga kan brukast til administrasjon med meir

Heile tilbodet finn du her