Norske Landbrukstenester

Statens tilbud til jordbruket – Velferd

Staten la igår frem sitt tilbud til jordbruket. Klikk deg videre for å lese hele tilbudet, eller det som gjelder velferdsordningane.


Satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 3,5 pst. og maksimalbeløpet per foretak heves med 2 400 kroner til 69 000 kroner.

Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. økes fra 1 300 til 1 400 kroner. Endringen vil også styrke landbruksvikarordningen.

Det foreslås å innføre mulighet for gradert uttak av avløsertilskudd ved foreldrepermisjon (tidskonto). Anslått kostnad er 2 mill. kroner.

» Heile tilbudet