Norske Landbrukstenester

Stem fram semifinalistane i Årets Avløysar 2021!

No er semifinalistane klare og det skal stemmast fram 3 finalistar. Finalistane vert invitert til NLT si Haustsamling 27.-28. oktober 2021, der vinnaren vert presentert under festmiddagen.

Stem, lik og del slik at din favoritt kan sikre seg tittelen som Årets Avløysar 2021

Lenke til avstemminga

Premien til vinnaren er eit reisegåvekort på kroner 20.000,-

Vi nyttar samstundes høvet til å takke alle kandidatane som ikkje gjekk vidare til semifinalen, og håpar dei vert nominert att til neste år!