Norske Landbrukstenester

Sterke reaksjoner på økt matmoms

Både i Senterpartiet og i Bondelaget var det i går sterke reaksjoner og uro på grunn av budsjettlekkasjen som varslet at matmomsen blir økt fra 13 til 14 prosent.

Nationen skrev lørdag at man sentralt i Sp var urolig for et kompromiss om økt matmoms i statsbudsjettet for 2007. I går meldte VG at regjeringen trolig vil øke matmomsen fra 13 til 14 prosent. Nationen fikk i går bekreftet fra svært pålitelig hold at det er inngått et regjeringsforlik om å øke matmomsen. Etter det Nationen kjenner til, kjempet Sps folk i regjering i det lengste mot en økning, men måtte til slutt gi tapt. Både lokalt og sentralt i partiet er det nå uro over regjeringens kompromiss. Ingen sentrale politikere i Sp ville i går stå offentlig fram, men flere er negative til at partiet har måttet fire på spørsmål om matmoms.

Les alt her