Norske Landbrukstenester

Stor variasjon i jordbruksinntektene

Skatteoppgjøret 2005 viser en gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruket på 147 000 kroner for gårdbrukerne. Det var store variasjoner i jordbruksinntektene; én av fire gårdbrukere var uten positiv jordbruksinntekt, mens 6 prosent hadde jordbruksinntekt på 400 000 kroner eller mer.

Les meir