Strategiplan for NLT 2018 – 2021

Strategiplan for 2018-2021 vart samrøysta godkjent på Årsmøtet til NLT på Thon Hotel Oslo Airport 10.-11. april 2018. Strategiplane er godt forankra i NLT-organisasjonen. Alle medlemer har hatt høve til å kome med innspel og påverknad gjennom heile prosessen.

Strategiplan 2018 – 2021 (pdf)