Norske Landbrukstenester

Studieforbundet næring og samfunn er stiftet

Bygdefolkets Studieforbund og Populus Studieforbundet folkeopplysning gjorde igår vedtak om oppløsning og fusjon.

NULL