Styret

Styret i Norske Landbrukstenester 2020

NLT vert leia av eit styre på 5 medlemer valt av årsmøtet. Inntil 1 av styremedlemmene kan veljast blant tilsette i administrasjonen i medlemslaga.

Styret skal:

  • Leia NLT sitt arbeid i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.
  • Ta opp saker av nasjonal og lokal interesse for medlemmene.
  • Forvalta NLT sine midlar.
  • Syta for at årsoppgjeret vert avslutta i rett tid, og i revidert stand vert lagt fram for årsmøtet.
  • Tilsetje og seie opp dagleg leiar.

 

Styreleiar
Harald Lie
Tlf.: 909 29 117

Frå Vestfold og Telemark
Send epost
Nestleiar
Tor Inge Eidesen
Tlf.: 970 86 220
Frå Rogaland
Send epost
Tor Inge Eidesen2
Styremedlem
Finn Egil Adolfsen
Tlf.: 971 41 605

Frå Trøndelag
Send epost
Finn-Egil 2014 Styremedlem
Janne Østgaard Aagesen
Tlf.:  908 75 440
Frå Trøndelag
Send epost
Styremedlem
Wiebke Slåtsveen
Tlf.: 478 10 881

Frå Troms og Finnmark
Send epost
1. vara
Linda Kristin Oppedal
Tlf.: 415 00 823

Frå Vestland
Send epost
Linda Kristin Oppedal
2. vara
Ola Norvald Hagen

Tlf.: 922 07 321
Frå Innlandet
Send epost
3. vara
Selma Cowan

Tlf.: 926 83 940
Frå Møre og Romsdal
Send epost