Norske Landbrukstenester

Svindel!

Det er tid for å minna alle på svindelforsøk via telefon, epost og brev. Dersom det er nokon som vil ha dykkar underskrift eller bare eit «OK» på ein epost så raskt som mogleg er potensielle svindlarar. Dersom de svara «OK» eller skriv under vil de få ein rekning på vel 90.000,- i posten. Så ver merksam dersom det ringer nokon som vil ha di underskrift. Det nyaste no er at dei prøver å få deg til å tru at du allereie har ei «annonse» hos dei, og at du må svare for å få sletta den annonsa. Dette er bare tull! Får du mistanke om at du har gjort noko du ikkje burde ta kontakt med oss omgåande.

NULL