Norske Landbrukstenester

Svineinfluensa

I løpet av helgen er det påvist et tilfelle av svineinfluensa på gris for første gang i Norge. I tillegg er det mistanke i et annet tilfelle. Begge steder har eier/røkter vært syk i forbindelse med stell av dyrene. Dette er første gang at svineinfluensa er påvist hos norsk gris.


Det er kommet nye og skjerpede anbefalinger fra Norsvin til landets
svineprodusenter for å unngå smitte fra mennesker til gris;
http://www.norsvin.no/eway/default.aspx?pid=273&trg=MainLeft_5659&MainLeft_5659=5552:58308::0:5661:1:::0:0

Det er viktig at avløserne også har kunnskap om disse anbefalingene, gjør
de kjent.

Landbruket har et felles ansvar for å holde svineinfluensa borte fra norske
svinebesetninger, det er derfor viktig å vise fleksibilitet ved plassering
og bruk av avløserene.

Avløserlagene har et todelt ansvar i denne situasjonen;

Bistå med avløser når bonden selv ikke kan gå i fjøset.
Sørge for å gjøre avløser kjent med retningslinjer for å unngå smitte.

Mvh
Norske Landbrukstenester
Frode Alfarnes
Daglig leder
Tlf: 90739937 – Fax: 53482281
E-mail: Frode@n-lt.no