Norske Landbrukstenester

Svineinfluensa og grisehus

Viser til info fra Norsvin som ble sendt ut herfra til alle avløserlag/landbrukstjenester fredag 24.07.09
Det er stor «ståhei» om dette i media for tiden. Samtidig som vi blir oppmodet om å ta forholdsregler, er det vel rett å si at vi også må ha litt is i magen. Likevel er det viktig at informasjonen fra Norsvin blir formidlet videre fra laga til bønder og avløsere som er i eller kan komme i kontakt med gris.


Når det gjelder praktiske forholdsregler mot smitte, regner vi med at de det gjelder har gode rutiner fra før, men vi vil gjerne presisere nødvendigheten av god personlig hygiene. Kanskje bør laga vurdere å ha et lite kriselager av engangshansker,-kjeledresser og –overtrekksko. Gjerne også litt desinfeksjonsmidler.Vi ber dere som sagt formidle informasjon videre til de ansatte og medlemmene, og be dem følge med på hjemmesidene til www.norsvin.no og www.mattilsynet.no.

» Forholdsregler mot smitte av influensavirus til gris