Norske Landbrukstenester

Takk for laget Trude

I dag var dagen komen då Trude takka for seg i NLT. Trude med sitt sprudlande humør og gode eigenskapar vil bli sakna i heile organisasjonen. Ikkje uventa så har ho allereie fått ny jobb, og til dei som vert hennar nye kollegaer så kan vi berre sei de er heldige. Vi vil på vegne av heile NLT ynskje deg lukka til vidare Trude, og takka deg for den gode jobben du har gjort hos oss i fleire år.

Vi sjåast
Helsing oss gutane og styret i NLT.